Fundacje

Kliknij na nazwę fundacji, żeby przeczytać opis jej działalności i priorytety finansowania

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • Aktywność obywatelska
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 • Tolerancja, mniejszości narodowe
 • Nauka, stypendia naukowe
 • Promocja wolontariatu, rozwój NGO

Charles Stewart Mott Foundation

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • Aktywność obywatelska
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 • Tolerancja, mniejszości narodowe
 • Promocja wolontariatu, rozwój NGO
 • Prawa człowieka, konsumenta, wolności obywatelskie, równouprawnienie

Deutsche Bundesstiftung Umwelt

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • ekologia, ochrona środowiska
 • Kultura, media, tradycja
 • Nauka, stypendia naukowe
 • Rozwój przedsiębiorczości

Firma Patagonia

  Finansuje działania:  
 • ekologia, ochrona środowiska

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • Zdrowie, pomoc społeczna, zapobieganie patologiom
 • Kultura, media, tradycja
 • Aktywność obywatelska
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 • Rozwój przedsiębiorczości

Fundacja Citigroup

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • rozwój terenów wiejskich, społeczności lokalne, rolnictwo
 • Zdrowie, pomoc społeczna, zapobieganie patologiom
 • Kultura, media, tradycja
 • Aktywność obywatelska
 • Nauka, stypendia naukowe
 • Promocja wolontariatu, rozwój NGO
 • Tworzenie miejsc pracy, ograniczanie bezrobocia
 • Pomoc humanitarna
 • Rozwój przedsiębiorczości

Fundacja Edukacja dla Demokracji

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • rozwój terenów wiejskich, społeczności lokalne, rolnictwo
 • Aktywność obywatelska
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 • Promocja wolontariatu, rozwój NGO
 • Integracja europejska
 • Tworzenie miejsc pracy, ograniczanie bezrobocia
 • Pomoc humanitarna

Fundacja im. Stefana Batorego

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • Zdrowie, pomoc społeczna, zapobieganie patologiom
 • Aktywność obywatelska
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 • Tolerancja, mniejszości narodowe
 • Promocja wolontariatu, rozwój NGO
 • Integracja europejska
 • Prawa człowieka, konsumenta, wolności obywatelskie, równouprawnienie

Fundacja J&S Pro Bono Poloniae

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • Kultura, media, tradycja
 • Aktywność obywatelska
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 • Tolerancja, mniejszości narodowe
 • Nauka, stypendia naukowe
 • Tworzenie miejsc pracy, ograniczanie bezrobocia

Fundacja Karpacka

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • ekologia, ochrona środowiska
 • rozwój terenów wiejskich, społeczności lokalne, rolnictwo
 • Zdrowie, pomoc społeczna, zapobieganie patologiom
 • Kultura, media, tradycja
 • Aktywność obywatelska
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 • Tolerancja, mniejszości narodowe
 • Nauka, stypendia naukowe
 • Rozwój przedsiębiorczości

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • ekologia, ochrona środowiska
 • Kultura, media, tradycja
 • Aktywność obywatelska

Fundacja PZU

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • Zdrowie, pomoc społeczna, zapobieganie patologiom
 • Pomoc niepełnosprawnym
 • Kultura, media, tradycja

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 • Tworzenie miejsc pracy, ograniczanie bezrobocia
 • Rozwój przedsiębiorczości

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu
"Młodzież w działaniu"

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • ekologia, ochrona środowiska
 • rozwój terenów wiejskich, społeczności lokalne, rolnictwo
 • Zdrowie, pomoc społeczna, zapobieganie patologiom
 • Pomoc niepełnosprawnym
 • Kultura, media, tradycja
 • Aktywność obywatelska
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 • Tolerancja, mniejszości narodowe
 • Nauka, stypendia naukowe
 • Promocja wolontariatu, rozwój NGO
 • Integracja europejska
 • Tworzenie miejsc pracy, ograniczanie bezrobocia
 • Pomoc humanitarna
 • Prawa człowieka, konsumenta, wolności obywatelskie, równouprawnienie

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • Aktywność obywatelska
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 • Tolerancja, mniejszości narodowe
 • Integracja europejska
 • Prawa człowieka, konsumenta, wolności obywatelskie, równouprawnienie
 • Rozwój przedsiębiorczości

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • ekologia, ochrona środowiska
 • rozwój terenów wiejskich, społeczności lokalne, rolnictwo
 • Zdrowie, pomoc społeczna, zapobieganie patologiom
 • Pomoc niepełnosprawnym
 • Kultura, media, tradycja
 • Aktywność obywatelska
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 • Tolerancja, mniejszości narodowe
 • Nauka, stypendia naukowe
 • Promocja wolontariatu, rozwój NGO
 • Integracja europejska
 • Tworzenie miejsc pracy, ograniczanie bezrobocia
 • Pomoc humanitarna
 • Prawa człowieka, konsumenta, wolności obywatelskie, równouprawnienie
 • Rozwój technologii
 • Rozwój infrastruktury
 • Rozwój przedsiębiorczości

Fundusz Wyszehradzki

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • Kultura, media, tradycja
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 • Tolerancja, mniejszości narodowe
 • Nauka, stypendia naukowe
 • Integracja europejska
 • Rozwój przedsiębiorczości

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • ekologia, ochrona środowiska
 • Zdrowie, pomoc społeczna, zapobieganie patologiom
 • Promocja wolontariatu, rozwój NGO
 • Integracja europejska
 • Rozwój technologii

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • Kultura, media, tradycja
 • Aktywność obywatelska
 • Promocja wolontariatu, rozwój NGO

Polsko-Amerykańska Fundacji Wolności

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • ekologia, ochrona środowiska
 • rozwój terenów wiejskich, społeczności lokalne, rolnictwo
 • Kultura, media, tradycja
 • Aktywność obywatelska
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 • Tolerancja, mniejszości narodowe
 • Promocja wolontariatu, rozwój NGO
 • Integracja europejska
 • Tworzenie miejsc pracy, ograniczanie bezrobocia
 • Prawa człowieka, konsumenta, wolności obywatelskie, równouprawnienie

The Presidency Fund

  Finansuje działania:  
 • Aktywność obywatelska
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 • Integracja europejska

The Sasakawa Peace Foundation

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • Kultura, media, tradycja
 • Aktywność obywatelska
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 • Tolerancja, mniejszości narodowe
 • Nauka, stypendia naukowe
 • Promocja wolontariatu, rozwój NGO
 • Rozwój przedsiębiorczości

The Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe („CEE Trust”)

  Finansuje działania:  
 • Aktywność obywatelska
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 • Promocja wolontariatu, rozwój NGO
 • Prawa człowieka, konsumenta, wolności obywatelskie, równouprawnienie

Wróć do listy wyszukiwania fundacji