UPDATE command denied to user 'obywatel_nuke'@'r241-88.iq.pl' for table 'oai_module_vars'
UPDATE oai_module_vars SET pn_value='i:1519381657;' WHERE pn_modname = '/PNConfig' AND pn_name = 'log_last_rotate'
Obywatelska Agencja Informacyjna :: Czytaj - Myśl - Działaj!

Fundacje

Kliknij na nazwę fundacji, żeby przeczytać opis jej działalności i priorytety finansowania

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • Aktywność obywatelska
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 • Tolerancja, mniejszości narodowe
 • Nauka, stypendia naukowe
 • Promocja wolontariatu, rozwój NGO

Charles Stewart Mott Foundation

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • Aktywność obywatelska
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 • Tolerancja, mniejszości narodowe
 • Promocja wolontariatu, rozwój NGO
 • Prawa człowieka, konsumenta, wolności obywatelskie, równouprawnienie

Deutsche Bundesstiftung Umwelt

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • ekologia, ochrona środowiska
 • Kultura, media, tradycja
 • Nauka, stypendia naukowe
 • Rozwój przedsiębiorczości

Firma Patagonia

  Finansuje działania:  
 • ekologia, ochrona środowiska

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • Zdrowie, pomoc społeczna, zapobieganie patologiom
 • Kultura, media, tradycja
 • Aktywność obywatelska
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 • Rozwój przedsiębiorczości

Fundacja Citigroup

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • rozwój terenów wiejskich, społeczności lokalne, rolnictwo
 • Zdrowie, pomoc społeczna, zapobieganie patologiom
 • Kultura, media, tradycja
 • Aktywność obywatelska
 • Nauka, stypendia naukowe
 • Promocja wolontariatu, rozwój NGO
 • Tworzenie miejsc pracy, ograniczanie bezrobocia
 • Pomoc humanitarna
 • Rozwój przedsiębiorczości

Fundacja Edukacja dla Demokracji

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • rozwój terenów wiejskich, społeczności lokalne, rolnictwo
 • Aktywność obywatelska
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 • Promocja wolontariatu, rozwój NGO
 • Integracja europejska
 • Tworzenie miejsc pracy, ograniczanie bezrobocia
 • Pomoc humanitarna

Fundacja im. Stefana Batorego

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • Zdrowie, pomoc społeczna, zapobieganie patologiom
 • Aktywność obywatelska
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 • Tolerancja, mniejszości narodowe
 • Promocja wolontariatu, rozwój NGO
 • Integracja europejska
 • Prawa człowieka, konsumenta, wolności obywatelskie, równouprawnienie

Fundacja J&S Pro Bono Poloniae

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • Kultura, media, tradycja
 • Aktywność obywatelska
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 • Tolerancja, mniejszości narodowe
 • Nauka, stypendia naukowe
 • Tworzenie miejsc pracy, ograniczanie bezrobocia

Fundacja Karpacka

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • ekologia, ochrona środowiska
 • rozwój terenów wiejskich, społeczności lokalne, rolnictwo
 • Zdrowie, pomoc społeczna, zapobieganie patologiom
 • Kultura, media, tradycja
 • Aktywność obywatelska
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 • Tolerancja, mniejszości narodowe
 • Nauka, stypendia naukowe
 • Rozwój przedsiębiorczości

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • ekologia, ochrona środowiska
 • Kultura, media, tradycja
 • Aktywność obywatelska

Fundacja PZU

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • Zdrowie, pomoc społeczna, zapobieganie patologiom
 • Pomoc niepełnosprawnym
 • Kultura, media, tradycja

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 • Tworzenie miejsc pracy, ograniczanie bezrobocia
 • Rozwój przedsiębiorczości

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu
"Młodzież w działaniu"

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • ekologia, ochrona środowiska
 • rozwój terenów wiejskich, społeczności lokalne, rolnictwo
 • Zdrowie, pomoc społeczna, zapobieganie patologiom
 • Pomoc niepełnosprawnym
 • Kultura, media, tradycja
 • Aktywność obywatelska
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 • Tolerancja, mniejszości narodowe
 • Nauka, stypendia naukowe
 • Promocja wolontariatu, rozwój NGO
 • Integracja europejska
 • Tworzenie miejsc pracy, ograniczanie bezrobocia
 • Pomoc humanitarna
 • Prawa człowieka, konsumenta, wolności obywatelskie, równouprawnienie

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • Aktywność obywatelska
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 • Tolerancja, mniejszości narodowe
 • Integracja europejska
 • Prawa człowieka, konsumenta, wolności obywatelskie, równouprawnienie
 • Rozwój przedsiębiorczości

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • ekologia, ochrona środowiska
 • rozwój terenów wiejskich, społeczności lokalne, rolnictwo
 • Zdrowie, pomoc społeczna, zapobieganie patologiom
 • Pomoc niepełnosprawnym
 • Kultura, media, tradycja
 • Aktywność obywatelska
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 • Tolerancja, mniejszości narodowe
 • Nauka, stypendia naukowe
 • Promocja wolontariatu, rozwój NGO
 • Integracja europejska
 • Tworzenie miejsc pracy, ograniczanie bezrobocia
 • Pomoc humanitarna
 • Prawa człowieka, konsumenta, wolności obywatelskie, równouprawnienie
 • Rozwój technologii
 • Rozwój infrastruktury
 • Rozwój przedsiębiorczości

Fundusz Wyszehradzki

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • Kultura, media, tradycja
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 • Tolerancja, mniejszości narodowe
 • Nauka, stypendia naukowe
 • Integracja europejska
 • Rozwój przedsiębiorczości

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • ekologia, ochrona środowiska
 • Zdrowie, pomoc społeczna, zapobieganie patologiom
 • Promocja wolontariatu, rozwój NGO
 • Integracja europejska
 • Rozwój technologii

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • Kultura, media, tradycja
 • Aktywność obywatelska
 • Promocja wolontariatu, rozwój NGO

Polsko-Amerykańska Fundacji Wolności

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • ekologia, ochrona środowiska
 • rozwój terenów wiejskich, społeczności lokalne, rolnictwo
 • Kultura, media, tradycja
 • Aktywność obywatelska
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 • Tolerancja, mniejszości narodowe
 • Promocja wolontariatu, rozwój NGO
 • Integracja europejska
 • Tworzenie miejsc pracy, ograniczanie bezrobocia
 • Prawa człowieka, konsumenta, wolności obywatelskie, równouprawnienie

The Presidency Fund

  Finansuje działania:  
 • Aktywność obywatelska
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 • Integracja europejska

The Sasakawa Peace Foundation

  Finansuje działania:  
 • edukacja
 • Kultura, media, tradycja
 • Aktywność obywatelska
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 • Tolerancja, mniejszości narodowe
 • Nauka, stypendia naukowe
 • Promocja wolontariatu, rozwój NGO
 • Rozwój przedsiębiorczości

The Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe („CEE Trust”)

  Finansuje działania:  
 • Aktywność obywatelska
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 • Promocja wolontariatu, rozwój NGO
 • Prawa człowieka, konsumenta, wolności obywatelskie, równouprawnienie

Wróć do listy wyszukiwania fundacji

 

INSERT command denied to user 'obywatel_nuke'@'r241-88.iq.pl' for table 'oai_session_info'
INSERT INTO oai_session_info (pn_sessid,pn_ipaddr,pn_lastused,pn_uid,pn_remember,pn_vars)VALUES ('8b91777c44f3f6bd0f0366a03e4cc2c3','63e30063b88a9e721518747ef5f139b8','2018-02-23 11:27:37',0,0,'PNSVrand|s:37:\"mXPvHrP=7F5z${_9vSfK+=-s@9=t9$(-IFo*W\";PNSVuseragent|s:40:\"4c811f26f524b213d6e88f81ecc5bc687d3d6349\";PNSV_PNErrorMsg|a:1:{i:0;s:50:\"Exit-Handler: Exiting after SQL-error Stacktrace: \";}PNSV_PNStatusMsg|a:0:{}PNSVlang|s:3:\"pol\";PNSVencoding|s:10:\"ISO-8859-2\";PNSVbrowserinfo|s:3384:\"O:8:\"phpSniff\":17:{s:8:\"_version\";s:5:\"2.1.4\";s:15:\"_temp_file_path\";s:5:\"/tmp/\";s:14:\"_check_cookies\";N;s:17:\"_default_language\";s:5:\"en-us\";s:19:\"_allow_masquerading\";N;s:12:\"_php_version\";s:0:\"\";s:9:\"_browsers\";a:28:{s:27:\"microsoft internet explorer\";s:2:\"IE\";s:4:\"msie\";s:2:\"IE\";s:9:\"netscape6\";s:2:\"NS\";s:8:\"netscape\";s:2:\"NS\";s:6:\"galeon\";s:2:\"GA\";s:7:\"phoenix\";s:2:\"PX\";s:16:\"mozilla firebird\";s:2:\"FB\";s:8:\"firebird\";s:2:\"FB\";s:7:\"firefox\";s:2:\"FX\";s:7:\"chimera\";s:2:\"CH\";s:6:\"camino\";s:2:\"CA\";s:8:\"epiphany\";s:2:\"EP\";s:6:\"safari\";s:2:\"SF\";s:8:\"k-meleon\";s:2:\"KM\";s:7:\"mozilla\";s:2:\"MZ\";s:5:\"opera\";s:2:\"OP\";s:9:\"konqueror\";s:2:\"KQ\";s:4:\"icab\";s:2:\"IC\";s:4:\"lynx\";s:2:\"LX\";s:5:\"links\";s:2:\"LI\";s:11:\"ncsa mosaic\";s:2:\"MO\";s:5:\"amaya\";s:2:\"AM\";s:7:\"omniweb\";s:2:\"OW\";s:7:\"hotjava\";s:2:\"HJ\";s:7:\"browsex\";s:2:\"BX\";s:12:\"amigavoyager\";s:2:\"AV\";s:10:\"amiga-aweb\";s:2:\"AW\";s:7:\"ibrowse\";s:2:\"IB\";}s:20:\"_javascript_versions\";a:7:{s:3:\"1.5\";s:39:\"NS5+,MZ,PX,FB,FX,GA,CH,CA,SF,KQ3+,KM,EP\";s:3:\"1.4\";s:0:\"\";s:3:\"1.3\";s:17:\"NS4.05+,OP5+,IE5+\";s:3:\"1.2\";s:9:\"NS4+,IE4+\";s:3:\"1.1\";s:10:\"NS3+,OP,KQ\";s:3:\"1.0\";s:9:\"NS2+,IE3+\";i:0;s:8:\"LI,LX,HJ\";}s:17:\"_browser_features\";a:13:{s:4:\"html\";s:0:\"\";s:6:\"images\";s:5:\"LI,LX\";s:6:\"frames\";s:2:\"LX\";s:6:\"tables\";s:0:\"\";s:4:\"java\";s:24:\"OP3,LI,LX,NS1,MO,IE1,IE2\";s:7:\"plugins\";s:13:\"IE1,IE2,LI,LX\";s:4:\"css2\";s:49:\"NS5+,IE5+,MZ,PX,FB,FX,CH,CA,SF,GA,KQ3+,OP7+,KM,EP\";s:4:\"css1\";s:47:\"NS4+,IE4+,MZ,PX,FB,FX,CH,CA,SF,GA,KQ,OP7+,KM,EP\";s:7:\"iframes\";s:50:\"LI,IE3+,NS5+,MZ,PX,FB,FX,CH,CA,SF,GA,KQ,OP7+,KM,EP\";s:3:\"xml\";s:47:\"IE5+,NS5+,MZ,PX,FB,FX,CH,CA,SF,GA,KQ,OP7+,KM,EP\";s:3:\"dom\";s:47:\"IE5+,NS5+,MZ,PX,FB,FX,CH,CA,SF,GA,KQ,OP7+,KM,EP\";s:4:\"hdml\";s:0:\"\";s:3:\"wml\";s:0:\"\";}s:15:\"_browser_quirks\";a:6:{s:16:\"must_cache_forms\";s:14:\"NS,MZ,FB,PX,FX\";s:19:\"avoid_popup_windows\";s:9:\"IE3,LI,LX\";s:19:\"cache_ssl_downloads\";s:2:\"IE\";s:24:\"break_disposition_header\";s:5:\"IE5.5\";s:22:\"empty_file_input_value\";s:2:\"KQ\";s:16:\"scrollbar_in_way\";s:3:\"IE6\";}s:13:\"_browser_info\";a:17:{s:2:\"ua\";s:39:\"ccbot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)\";s:7:\"browser\";s:7:\"Unknown\";s:7:\"version\";i:0;s:7:\"maj_ver\";i:0;s:7:\"min_ver\";i:0;s:10:\"letter_ver\";s:0:\"\";s:10:\"javascript\";s:3:\"0.0\";s:8:\"platform\";s:4:\"*nix\";s:2:\"os\";s:5:\"mpras\";s:2:\"ip\";s:13:\"54.196.215.69\";s:7:\"cookies\";s:7:\"Unknown\";s:10:\"ss_cookies\";s:7:\"Unknown\";s:10:\"st_cookies\";s:7:\"Unknown\";s:8:\"language\";s:5:\"en-us\";s:9:\"long_name\";s:0:\"\";s:5:\"gecko\";s:0:\"\";s:9:\"gecko_ver\";s:0:\"\";}s:12:\"_feature_set\";a:13:{s:4:\"html\";b:1;s:6:\"images\";b:1;s:6:\"frames\";b:1;s:6:\"tables\";b:1;s:4:\"java\";b:1;s:7:\"plugins\";b:1;s:7:\"iframes\";b:0;s:4:\"css2\";b:0;s:4:\"css1\";b:0;s:3:\"xml\";b:0;s:3:\"dom\";b:0;s:3:\"wml\";b:0;s:4:\"hdml\";b:0;}s:7:\"_quirks\";a:6:{s:16:\"must_cache_forms\";b:0;s:19:\"avoid_popup_windows\";b:0;s:19:\"cache_ssl_downloads\";b:0;s:24:\"break_disposition_header\";b:0;s:22:\"empty_file_input_value\";b:0;s:16:\"scrollbar_in_way\";b:0;}s:23:\"_get_languages_ran_once\";b:1;s:21:\"_browser_search_regex\";s:39:\"([a-z]+)([0-9]*)([0-9.]*)(up|dn|\\+|\\-)?\";s:22:\"_language_search_regex\";s:12:\"([a-z-]{2,})\";s:14:\"_browser_regex\";s:292:\"/(microsoft internet explorer|msie|netscape6|netscape|galeon|phoenix|mozilla firebird|firebird|firefox|chimera|camino|epiphany|safari|k-meleon|mozilla|opera|konqueror|icab|lynx|links|ncsa mosaic|amaya|omniweb|hotjava|browsex|amigavoyager|amiga-aweb|ibrowse)[\\/\\sa-z(]*([0-9]+)([\\.0-9a-z]+)?/i\";}\";')