Idea

Dlaczego powstała Obywatelska Agencja Informacyjna?

Jak jest – każdy widzi. Czy aby na pewno? Obywatele patrzą oczami, a media mają elektroniczne oczy kamer i uszy mikrofonów. Jedni i drudzy rzadko jednak widzą to samo. Coraz częściej dzieje się tak, że duże media ze zdziwieniem odkrywają coś, co funkcjonowało od wielu lat i było znane bardzo wielu tzw. zwykłym ludziom. Media wiele rzeczy niemal w ogóle nie zauważają, gdyż poświęcają uwagę głównie temu, co sensacyjne i szokujące.

W szczególności lubią zajmować się tym, co złe. Zło jest sensacją, więc atakuje nas z pierwszych stron gazet i czołówek wiadomości. Mediom rzadko starcza miejsca na rzeczy dobre, szczególnie jeśli dzieją się poza największymi metropoliami i nie dotyczą żadnej ze znanych osób. Wiadomości dotyczące oddolnych obywatelskich działań z reguły nie mieszczą się w estetyce newsa, gdyż dobro budowane jest długotrwałą, żmudną aktywnością, krok po kroku, dzień po dniu. Cierpliwie i bez sensacji. Z kolei zło jest w mediach przedstawiane tak, jakby tworzyły je jakieś nieziemskie siły – pokazują je w sposób krzykliwy, przerysowany, w oderwaniu od kontekstu, bez refleksji nad pierwotnym źródłem negatywnych zjawisk. W efekcie zamiast promocji dobra mamy epatowanie sensacyjkami, a zamiast krytyki zła – jałowe i nic nie kosztujące oburzenie.

Proponujemy inny rodzaj informacji – coś, co można nazwać „mediami obywatelskimi”. Takimi, które pokażą pozytywne, twórcze inicjatywy, także te drobne i niespektakularne, także te istniejące poza wielkimi ośrodkami miejskimi, może niedoskonałe, ale autentyczne i bardzo ważne w swojej lokalnej społeczności. Nie zrezygnujemy z krytyki i ukazywania problemów, ale chcemy to robić w celu wyciągania wniosków i stymulowania zmian, nie zaś po to, by narzekać i kreować obraz życia mieszkańców Polski jako pasma nieszczęść.

Stan permanentnej bierności, brak odpowiedzialnych liderów, zastraszanie wizjami czarnej przyszłości, działanie w myśl zasady divide et impera – to przyczyny pogarszania się jakości życia ludzi na wszystkich szczeblach organizacji społecznej, począwszy od wsi, powiatu i regionu po całe województwa i metropolie.

Naszym zdaniem najlepszą metodą na przekonanie ludzi do podejmowania nowych inicjatyw obywatelskich w celu rozwiązywania różnorakich problemów społecznych jest pokazywanie im realnych przykładów z życia oraz bezpośredni kontakt z tymi, „którym się udało”. Informacje, reportaże z obywatelskiej działalności stają się inspiracją dla następnych grup. Kontakt z działaczami społecznymi, którzy z sukcesem przeprowadzili swoje zamierzenia – choćby na małą skalę – jest dużo cenniejszy niż wiedza najlepszych teoretyków, których teorie albo nie są poparte przykładami z życia, albo za trudne do zrozumienia przez niewyspecjalizowanego odbiorcę. Dlatego powstała Obywatelska Agencja Informacyjna (OAI.pl).

Agencja to portal internetowy i archiwum informacji prasowych. Służy obywatelom w całym kraju jako poradnik, baza danych (m.in. dobrych pomysłów na działania i sposobów zdobycia funduszy na oddolne inicjatywy) i punkt kontaktowy, ułatwiając wymianę doświadczeń dotyczących szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej oraz docieranie do szerokiej rzeszy aktywnych obywateli z informacjami na temat własnej działalności. OAI prowadzone jest przez zespół, złożony z współpracowników Instytutu Spraw Obywatelskich; chcemy jednak, żeby wraz z upływem czasu Agencja w coraz większym stopniu tworzona była przez jej użytkowników.

Ambicją inicjatorów Agencji jest przede wszystkim:

  • Ułatwienie obywatelom dostępu do informacji nt. gotowych rozwiązań problemów trapiących lokalne społeczności poprzez gromadzenie, archiwizowanie i udostępnianie przykładów w formie relacji prasowych, reportaży, notek, fotografii, a nawet filmów;
  • Zachęcanie do aktywności obywatelskiej, aktywnego kreowania rzeczywistości wokół siebie - poprzez ukazywanie pozytywnych przykładów „z życia” oraz ułatwianie osobistych kontaktów z osobami, które doprowadziły do konkretnych zmian w swoich społecznościach;
  • Wyposażanie obywateli w narzędzia do skutecznego działania – m.in. poprzez bezpłatne udostępnianie im wiedzy (np. na temat możliwości zdobywania funduszy) i narzędzi informatycznych, opartych o strukturę OAI (np. własnych serwisów tematycznych, które można w łatwy sposób samodzielnie aktualizować) ;
  • Budowanie wokół Agencji struktury kontaktów personalnych – nieformalnej sieci wzajemnie wspierających się obywateli, wymieniających się informacjami, wiedzą i umiejętnościami, wspólnie realizującymi rożnego rodzaju projekty itp.;

Wierzymy, że Obywatelska Agencja Informacyjna jest dobrym narzędziem dla wszystkich osób, które chcą w swoim otoczeniu coś zmienić na lepsze – zarówno szukających inspiracji dla swoich działań, jak i pragnących dotrzeć ze swoimi informacjami do osób z całej Polski.

Redakcja OAI.pl, Instytut Spraw Obywatelskich

Hits: 7037