Dać szansę - na książki

2009.05.08

Organizatorka akcji „Podziel się książką”, której celem jest szerzenie czytelnictwa wśród ubogich dzieci i młodzieży, apeluje o pomoc.

Akcja prowadzona jest w dwóch etapach. Pierwszy ma za zadanie zachęcić dzieci do czytania i na tym etapie wręczane są im książki głównie o charakterze beletrystycznym (bajki dla najmłodszych oraz powieści dla młodzieży gimnazjalnej). Cel drugiego etapu to utrwalanie zainteresowania czytelnictwem – dzieci, jeśli udowodnią, że przeczytały pierwszą podarowaną im książkę, mogą otrzymać drugą – dopasowaną tematycznie do ich indywidualnych zainteresowań.

Akcję tę może wesprzeć każdy, kto zechce ofiarować najuboższym książki. Na daną chwilę najbardziej potrzebna jest beletrystyka dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej, książki historyczne oraz pomoce do nauki języka angielskiego.

Potrzebne są również pozycje z zakresu informatyki i matematyki dla dzieci w przedziale wiekowym 10-14 lat. Zostaną one przekazane wybitnie uzdolnionym w tym kierunku dzieciom objętym programem adopcyjnym z ubogiej rodziny niedaleko Chełma Lubelskiego.

Więcej szczegółów o tej akcji i kontakt z jej organizatorką: http://www.wykluczeni.org/

Przedruk za: www.obywatel.org.pl

Drukuj | Wyślij