Obywatelska Agencja Informacyjna

Gra o historii Lublina

2009.04.27 | wiolab

Gra Lubelska odbyła się po raz dwudziesty i przyciągnęła kilkuset harcerzy, zuchów oraz studentów. Celem imprezy jest zainteresowanie młodych mieszkańców Lublina jego historią, zabytkami, najwybitniejszymi postaciami. Tegoroczna edycja związana była z 440 rocznicą podpisania Unii Lubelskiej.

-"Musieliśmy pokonać kilka punktów kontrolnych"- mówi Kamila, harcerka, która realizowała trasę Wieża Babel, jedną z przygotowanych dla starszych harcerzy. -"Musieliśmy zaplanować wycieczkę dla Holendrów, zaprojektować maski, czy przekształcić Inwokację z "Pana Tadeusza”. Dodatkowo, musieliśmy zorganizować krótki kurs języka francuskiego przechodniom spotkanym na placu Litewskim".