Inicjatywa TIRy na Tory

Kontakt

Wszystkie osoby i instytucje zainteresowane
wyrażeniem poparcia dla naszej petycji do polskiego rządu
lub wsparciem bieżących działań Inicjatywy
„TIR-y na tory!” prosimy o kontakt:


Instytut Spraw Obywatelskich
Sekretariat Inicjatywy „TIR-y na tory!”
ul. Więckowskiego 33/126
90-734 Łódź
tel./faks: (042) 630-17-49
e-mail: tirynatory@iso.edu.pl

strona internetowa: http://www.iso.edu.pl

V: 5038