Inicjatywa TIRy na Tory

Kim jesteśmy

"TIR-y na tory!" jest oddolną, obywatelską i nieformalną inicjatywą, skupiającą zarówno zwykłych obywateli, jak i komitety mieszkańców, stowarzyszenia, instytuty, samorządy, grupy nieformalne, redakcje pism oraz firmy z całego kraju, zainteresowane osiągnięciem celów, które postawiła przed sobą Inicjatywa.

Cele Inicjatywy "TIR-y na tory!"

  1. Poprawa jakości życia setek tysięcy mieszkańców miejscowości, przez które przebiegają trasy tranzytowych TIR-ów, a w szczególności: zmniejszenie niekorzystnego wpływu transportu ciężarowego na zdrowie ludzi, obniżenie poziomu hałasu, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, uratowanie przed degradacją tysięcy budynków mieszkalnych i gospodarstw rolnych.
  2. Zmniejszenie korków drogowych oraz ograniczenie degradacji nawierzchni dróg publicznych.
  3. Ochrona środowiska, w szczególności ocalenie przed zniszczeniem ostatnich enklaw dzikiej przyrody i pięknego krajobrazu.

Rozwiązanie

Inicjatywa stoi na stanowisku, że podstawowym warunkiem, aby osiągnąć wyżej wymienione cele, jest przerzucenie tranzytowego ruchu samochodów ciężarowych z polskich dróg na polskie koleje, co znajduje swój wyraz w haśle „TIR-y na tory”.

V: 5112